Nagy Miklós
Október mámora
Megjegyzés: Ez az írás a honlapon található online kérdõív kitöltésének alapján született. A kérdõív javasolt kérdésekbõl áll, melyeket a kitöltõ, vagy családtagjai válaszolhatnak meg. Ezek segítségével saját történelmi feljegyzést lehet létrehozni 1956-ról, s megvitatni annak hatásait az ötvenhatosok, illetve családjaik életére.

Hol élt Ön a forradalom alatt 1956-ban?
Debrecen, Beloiannisz u.

Hogyan vált Ön a forradalom résztvevõjévé?
Hallottam gyerekként a Petõfi téren, a Motoros Globusznál, hogy pesti gyerekek mentek az õket hívogató orosz páncélos katonák közelébe, majd elõrántották a pisztolyukat, és lelövöldözték a ruszkikat.

Milyen szerepet játszott Ön a forradalomban?
Gyerekként csak láttam és éreztem az õszi tavasz csodálatos, szikrázó melegét, a kollektív örömöt, felszabadultságot, a forradalom korlátlan és határt nem ismerõ szabadságérzetét.

Hogyan vettek részt családtagjai az eseményekben?
Szüleim csak csendben örültek, s engem õriztek, pesti unokafivéreim a fegyveres felkelésben is részt vettek.

Volt-e olyan helyszín, ahol Önnek különleges szerepe volt a forradalom alatt?
Igen. A debreceni Beloiannisz utca, ahol "tûz" alá vettem az ott álló ruszki tankot.

Melyek a legélénkebben élõ emlékei a forradalomról?
Lakásunkról a Bíróság elõtt álló tankra láttunk, és egy puskacsõ vastagságú csövet kidugva at erkélyrácson tüzeltem rájuk, amíg be nem rángattak aggódó szüleim. Még leheltem is, ami pára gomolygás folytán imitálhatta a lövések füstjét... Hallottam a lövöldözést, láttam a padlásról az égõ posta füstjét. Amikor a lövöldözés elkezdõdött, hajnalban szüleim, akik Budapest ostromát átélték, felköltöttek, több réteg ruhába (több nadrág, több ing, pulóver, zokni), kabát, sapka, öltöztettek, fontosabb dolgokat összecsomagolták bõröndökbe, táskákba, a kádat vízzel teletöltötték, hogyha szétbombázzák a vízvezetékeket, gyertyákat csomagoltak, stb. és készültünk le a pincébe, amire végül is nem került sor, mert a közeli nagyállomást mégsem bombázták...

Kik azok a legemlékezetesebb személyiségek, akikkel Ön találkozott, vagy akikrõl hallott a forradalom idején?
Nincs ilyen.

A hõsiesség és/vagy bátorság milyen példáival találkozott a forradalom ideje alatt?
Nem volt hozzá szerencsém.

Hogyan határozná meg "1956 szellemiségét"?
Mint korábban leírtam, a hirtelen kivirágzó csodálatos õszi tavasz részegítõ, valamennyiünket eggyé kovácsoló felszabadító szabadságmámor katartikus élményeként.

Milyen hatással volt az Ön életére a forradalom?


Soha el nem múló, olthatatlan szabadságvágy, az elnyomók gyûlölete, melyet gyermekeimnek is igyekeztem átadni. Egyébként indexen voltam az általános iskola 4. osztályában, és nem mehettem az elit Kossuth iskolába ötödiktõl. Így egyetemre is csak sokkal késõbb, munka mellett juthattam. Persze itt nem az '56-os "ellenállásom", hanem szüleim értelmiségi volta játszott szerepet.

Az 1956-os forradalom mely üzenetét tanítaná, vagy adná tovább a jövõ generációinak?
Azt, hogy a Nemzet , a Nemzeti Ország, Magyarország mindenek felett!! A Nemzet szolgálata mindennél elõrevalóbb, s csak a Nemzeti Magyarország egészséges fejlõdése biztosíthatja nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak a biztonságos jövõt, mely a szellem szabad fejlõdésén alapul.