Pigniczky Eszti
Cserkészeknek kerettörténet

Miután 1948-ban betiltották Magyarországon a cserkészet mûködését, a németországi menekülttáborokban, majd tengeren túl is folytatódott a munka a Külföldi Magyar Cserkészszövetség keretein (KMCSSZ) belül. Így 1951 óta Cleveland városában is mûködik magyar cserkészcsapat, igyekszik másod- és harmad generációs gyerekeknek átadni származásuk örökségét. Az alábbi kerettörténet evégett íródott, külföldön született cserkészvezetõk által. A hagyományos cserkésztudományokon (csomózás, elsõsegély, táborozás, stb.) túl is igyekszik a rendszeres péntek esti
gyûléseken és hétvégi kirándulásokon átéreztetni a gyerekekkel, min is mentek keresztûl nagyszüleik. -- [szerk]Február 24.-n indítjuk be a kerettörténetet a csapaton belül.

Célunk nem az, hogy minden adatot elsajátítsanak, hanem az, hogy érezzék azt, hogy miért robbant ki ez a szabadságharc. Mi késztette a magyar népet arra, hogy merjenek tüntetni, sztrájkolni, harcolni? Élni fogjuk mi is az "elnyomást."

Feb. 10
Daróczy Zs. (késõbb kiderül, hogy õ játsza a besúgó/ párttitkár szerepet) fényképeket készít a cserkészlányokról a személyi igazolványhoz. Kiosztja a KMCSSZ által kiadott füzetet (a KMCSSZ központi akadályversenyt tart minden évben és erre készül egy témakörhöz illõ kerettörténet ismertetõ) és szárazon ismerteti a történteket.

Feb. 17
Daróczy Zs. folytatja a fényképek készítést és az elöadást.
1. csoport szókincset kiosztani. Minden héten kapnak a cserkészek 5 szót, amelyeket meg kell tanulniuk a következõ hétre, amikoris egy versenyben vesznek részt, amely felméri újjonnan szerzett tudásukat. A 10. hét után egy összefoglaló ki-mit-tud versenyt tartunk, amelynek nyertes örse egy palacsinta-büffét élvezhet.)

Drótpostát kiküldeni a szülõknek, Atyának, tiszteknek, stb., hogy ezentúl kerettörténetet élünk a gyûlések alatt és ne lepõdjenek meg ha olyat látnak, ami nem “odaillõ,” (pld. vörösnyakkendõket.)

Feb. 24
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 2. csoport szó kiosztása.

Tábortûz kezdete elõtt kirakni a egy figyelmeztetõ táblát szülõk és vendégeknek a bejáratokhoz: “56-os Szabadságharc kerettörténet folyik.”
Tábortûz. Mielõtt a tagok bemennek a szobába, egy KISZ titkár (Mészáros A) egy asztalnál ülve (mögötte a vörös csillagos nemzeti zászló) mísszesen, otromba bélyegzõvel csattogtatva, nem felnézve, a személyi igazolványokat átadja. Mondja a cserkészeknek, hogy állandóan legyen náluk mert ezentúl bármikor igazoltathatják õket, és jaj nekik, ha nem lesz náluk. Daróczy serényen segédkezik, minden tagnak kioszt egy vörös csillagot, amit fel kell tûzzenek a cserkészingükre. Pigniczky
(csapatparancsnok) csodálkozik, de engedelmeskedik. Csendben, néha panaszkodva sugdolozva bevárják a többi cserkészeket. Majd megkezdõdik a tábortûz, ami rendesen folyna, ha nem ordibálna mindig bele a KISZ titkár, hogy mit szabad énekelni és fõleg azt, hogy mit nem. “Nincs, Isten, haza, templom, semmi ezentúl!”

Külön tartunk tábortûzet a kiscserkészek és vendégeknek/ szülõknek, mert kcs.-ek nem fogják érteni, hogy mi zajlik.

A cserkéz tábortûznek a témája: "Honnan lehet tudni, hogy cserkész?" A népdalok és csatakiáltások amelyeket énekelünk legyenek minél hazafiasabb, nemzeti érzelmûek, vallásosak. Ez azért van, hogy a a kommunista párttitkárnak (Daróczy) legyen mit lehurrognia, hogy ezt "nem szabad az elvtársaknak" többé énekelni/ mondani, mert a kommunista eszmék ellen vallanak. A tábortûzvezetõ meglepõdve, a parancsnokra ránézve, abba hagyatja a cserkészekkel az éneket, és egy újat kezd el. Nem szól semmit. Késõbb, miután már többször le lett állítva egy dal, belekezd egy hazafias
dalba, amit magától abbahagyat miközben ránéz a párttitkárra. Az bólint egyet, hogy jól tette, hogy leállitotta. A pártitkár ezek után elmegy mondván azt, hogy úgy érzi, hogy a tábortûz vezetõ érti a dolgot és, hogy a kcs.-ek tábortûzét is kell ellenõrizze. A tábortûz vezetõ 2-3 dal után a “szeretet körrel” fejezteti be a Tábortûzet. A parancsnok szónélkül “zárkózz” karjellel vezényli a cserkészeket, hogy álljanak szorosan köréje és elsírja magát, hogy milyen rettenetes, hogy legjobb barátnõjérõl nem tudta, hogy besúgó. Kéri a cserkészeket, hogy vigyázzanak arra, hogy kivel-mirõl beszélgetnek, mert bajba kerülhe

Tábortûz után, a cserkészházba átmennek a cserkészlányok és megnéznek egy video-filmet a szabadságharcról. Ha nem túl fáradtak, eszmecserével folytatják az estet.

Már. 3
Gyûlés kezdete elõtt kirakni egy táblát a bejáratokhoz: “56-os Szabadságharc kerettörténet folyik.”
Vezetõi Gyûlés végén a párttitkár elõszedi a pártkönyvet és kéri az elvtársaknak aláírását miután elmondta, hogy hova nem mehetnek el (Akadályverseny, Csapattábor, Vezetõképzõ Tábor, Körút, stb.) ha nem írják alá. A parancsnok nehéz szívvel áláírja, majd a többi vezetõ is. Míg aláírják a többi vezetõk a könyvet, a parancsnok suttogva mondja a többieknek egyenként, hogy ez nem tetszik neki.

Már. 10
Gyûlés kezdete elõtt kirakni egy táblát a bejáratokhoz: “56-os Szabadságharc kerettörténet folyik.”

Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 3. csoport szó kiosztása.

Ajtócsengõt csengetve lép be 2 ÁVÓs külön-külön az õrsi szobákba. Igazoltatatnak és kijelentik, hogy 3 percük van összepakolni mindent, mert ki lesznek telepítve. Most már nem ez az õ szobájuk, ide más jogosult elvtársakat költöztetnek be. Az õrsöket lehetetlen helyekre kitelepítik (kis szekrénybe, nagy terem kellõs közepébe, folyosóra, WC-be, stb.) és ott kell a Gyûlés végéig maradniuk. Az ÁVÓ-sok igyekeznek minél kevesebbet beszélni és komolyan, de nem durván viselkeni.

Már. 17
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 4. csoport szó kiosztása.

Ajtócsengõt csengetve lép be 2 ÁVÓs külön-külön az õrsi szobákba. Igazoltatatnak és elvezetnek 1-2 embert az õrsbõl a színpadra (be van húzva a függöny és sötét van és ott áll a vörös csillagos nemzeti zászló), de nem mondják meg, hogy miért. Az õrs többi tagja a szobában marad. Majd, mikor minden õrsbõl össze vannak gyõjtve a többiek, kijelenti a pártitkár, hogy õk azért lettek kihívva, mert szüleik egyetemet végeztek és ezért munkaszolgálatba kell menjenek. Elvezeti õket a kényszermunkára (WC takarítás).

Majom õrs: Gratzl, Szentkirályi, Beodray
Páva õrs: Chiemelewski, Luksa, Jálics
Pinty õrs: Bogárdy, Sáfrán
Pipacs õrs: Popik, Petrulis, Stiasny
Tengelice õrs: Madzsar, Némethy, Ramsey

Már. 24
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 5. csoport szó kiosztása.
Ajtócsengõt csengetve lép be 2 ÁVÓs külön-külön az õrsi szobákba. Igazoltatatnak és elvezetnek 1-2 embert az õrsbõl a színpadra (be van húzva a függöny és sötét van), de nem mondják meg, hogy miért. Az õrs többi tagja a szobában marad. Majd, mikor minden õrsbõl össze vannak gyõjtve a többiek, ki jelenti a párttitkár, hogy õk azért lettek kihívva, mert szüleik kulákok és ezért munkaszolgálatba kell menjenek. Elvezeti õket a kényszermunkára.
Majom õrs: Kovács
Páva õrs: Gáspár, Ország
Pinty õrs: Gáspár, Gáspár, Viiberg
Pipacs õrs: Szélpál
Tengelice õrs: Gráber, Horváth

Nincsenek munkaszolgálatba véve a következõk, mert szüleik “megbízhatóak”
Majom õrs: Duna
Páva õrs: Stiasny
Pinty õrs: Gyenge
Pipacs õrs: Kovács
Tengelice õrs: Kovács

Már. 31
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 6. csoport szó kiosztása.
South Mastik/ Cottonwood Parkban Gyûlés (ha nincs túl hideg). Gyûlés alatt ki lesz hírdetve a cserkészrajnak, hogy az államosítás folyamatban van és elveszi a hivatalnok (vörös csillagos nemzeti zászlót hordja magával) a vagyonukat, a nyakkendõjüket. Ezek után a Gyûlés folyamán egyenruha szemle lesz, amelyen le lesz pontozva minden õrs egy arányuan, hogy nincs meg a nyakkendõjük. Késõbb, a Tábortûz után (együtt lesz a kcs.-ekkel), az egyik rajvezetõ észreveszi az elkobozott nyakkendõket, visszacsempészi a nyakkendõket és titkosan visszaadja a cserkészeknek. Azon a gyûlénsen már nem teszik fel újból a nyakkendõket.

Ápr. 7
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 7. csoport szó kiosztása.
8:30-kor a cserkészek összegyûlnek húsvétra készülve egy kis elmélkedésre egy lelkipásztorral (NT.Tamássy Évával). 8:50-kor ÁVÓ-sok csengetnek a lelkészt elhurcolják és a tagok személyi igazolványaikba egy beírást kapnak a szabálysértésért.

Ápr. 14
Nincs Gyûlés.

Ápr. 21
Gyûlés kezdetén, szókincs játék és 8. csoport szó kiosztása.
A párttitkár el ment üdülni. A parancsnok bejelenti cserkészeinek csendben, hogy titkosan kezdett sztrájkot szervezni. A cserkészek írjanak egy levelet róvásírással (a Gyûlésen készüljenek el a levelek, legyen kéznél elég boriték és bélyeg) és küldjék postán a Gyûlésrõl hiányzó tagoknak, hogy Április 28.-án sztrájk lesz. Hangsúlyozza a parancsnok, hogy ne hívják fel telefonon a cserkésztestvéreiket, mert lehallgatják a beszélgetésüket.

Ápr. 28
South Mastik/ Cottonwood Parkban Gyûlés/ Tábortûz (kcs.-eknek külön lesz).

7-8 Õrsi Gyûlés
8-8:40 Forgószínpad (Okt. 16-22 napokat idézzük, a 4 állomás a különbözõ városokat, nem Bp., jelképezi, ahol az egyetemisták kezdték a tüntetéseket, legyen a város neve egy táblára felírvva)-Szókincs játék és 9. csoport szó kiosztása.

-16 pontot játék formában átvenni/ ismételni [keresztkötés gyakorlása: 8 pár botra felírni a 16 pont 2 szavas frázisaiból egy-egy szót, például. ruszkik (egy botra), haza (egy másik botra). A botok egy kupacban hevernek. Egy botot kapnak, a párját megkeresik és kereszt-kötéssel összkötik.]

-Tüntetésre táblákat és fáklyákat készíteni (Lécekbõl, kalpaccsal és szögekkel álítsák össze a tábla vázát és kemény papírra fessék a szlogeneket, amit majd rászögelnek a vázákra. Minden õrs készítsen egy fáklyát és egy táblát. Szerszám használatot is gyakorolják.)
8:40-9 Tábortûz / tüntetés
Minden õrs máshonnan érkzik a tüntetõ tábla és fáklyájukkal.
Versek, hazafias népdalok, nemzeti csatakiáltásokkal buzdítjuk a “népet.”
A Himnuszal fejezzük be a Tábortûzet és Gyûlést.

Máj 5
Vezetõi Gyûlés

Máj 12
Okt. 23, du. 2. Bem szobornál tüntetés.
A Gyûlés utolsó 20 percében a szókincs játék végén elénekeljük a csapat indulót. Ennek a végére a párttitkár berohan vörös csillagos zászlójával, hogy többet ne énekeljük ezt és meg akar velünk taníttatni egy kommunista indulót. El is kezdi tanítani, de a parancsnok nem bírja többé és letépi magáról a vörös csillagot. Elküldi a párttitkárt, hogy menjen ahova akar, de õ többé nem viseli az elnyomást. Megfogja a zászlót és bicskával kivágatja a vörös csillagos címert belõle. Azzel elvonulnak a Bem szoborhoz (egy vezetõ beöltözik mint a Bem szobor és mozdulatlanúl áll), ahol már mások is vannak. Ott felolvassá

Máj 19-20
Okt. 23, este 9. Rádióhoz be akarnak menni a fegyvertelen tüntetõk, hogy felolvassák a 16 pontot. Az Avó rájuk lõ. Gyûlés után kirándulás a cserkész tanyára.

8 óra-kor a parancsnok gyülekezõt hív, mert megjött a hír, hogy a rádióhoz mennek sokan tüntetni. Kivonul mindenki a pincébõl tüntetõ táblákkal és elvonulunk a rádióhoz (a plebánia garázsához), ott be probálunk hatolni a rádióba, de az ÁVÓ a garázstetõrõl a tömegre dob egy füstbombát és közben kerékcsikorgatva megérkezik egy sötét autoban még több ÁVÓ-ssal és azok lökdösödnek és ordibálva haza akarják küldeni a tüntetõk. Két vezetõ felbátorodva szembeszálnak az AVÓ-val és azokat megverik az ÁVÓ-sok. Egy harmadikat meglõnek, felkapják és bevágják az autójukba és elviszik.
A parancsnok a többieket visszarendeli a pincébe, ahol megbeszélik, hogy elmennek a Csepeli gyárakba fegyverekért.
Indulás a tanyára...

Máj 26-28
Akadályverseny kerettörténete, amelynek vége a kivándorlás.

Jún 3-4
Évzáró kirándulás és piknik

Szept-Okt
CserkészGyûlésre lehívni 56-os szülõket/ nagyszülõket és a cserkészek meginterjúolják õket. Ebbõl az anyagból készítenek prezentációkat (poster presentations) az október 23.-i hétvégére szervezett kiállításra. (Kb. 5 Gyûlés)

Retorzió, kivégzések, ki-hova menekült


Összeállította: Szélpálné Daróczy Zsuzsa, st. és Pigniczky Eszti, cscst., pk.


Pigniczky Eszti
1968-ban született Lansdale, Pennsylvániában. Szülei 1956-ban menekültek. A philadelphiai magyar közösségében nõtt fel, majd New Brunswick, NJ-ben cserkészkedett, valamint San Francisco és Los Angeles magyar közösségeiben is. Házassága óta Cleveland környékén él, a clevelandi cserkész regös csoporttal 40 amerikai-magyar fiatal magyarországi, illetve erdélyi néprajzkutatóútjának volt szervezõje és vezetõje. Magyar népdal és népszokások aktív gyûjtõje, valamint 2005 óta a clevelandi Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat parancsnoka. Férjével, Szentkirályi Endrével, aki szintén aktiv cserkészvezetõ, négy gyermekük van: Keve, Bendegúz, Vajk, és Enese.